Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ustroniu Morskim na rok szkolny 2024/2025

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DLA DZIECI 3 - 6 LETNICH


 

DLA DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI

 


Rodzice wypełniają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Składanie w przedszkolu deklaracji: od 01.02 do 09.02.2024 r. do godz. 15.00.


Składanie w przedszkolu potwierdzenia pisemnego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka,woli przyjęcia do przedszkola:   od 27.03.2024r. do 28.03.2024r.
 

DLA DZIECI, KTÓRE NIE SĄ JESZCZE PRZEDSZKOLAKAMI


Rodzice wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”: od dnia 01.03.2024r. do 21.03.2024r. do godz. 15.00
Składanie w przedszkolu potwierdzenia pisemnego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka,woli przyjęcia do przedszkola:   od 27.03.2024r. do 28.03.2024r.

  

 WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ: WWW.PRZEDSZKOLE.USTRONIE-MORSKIE.PL ZAKŁADKA REKRUTACJA • WYPEŁNIONE WNIOSKI PROSIMY PRZESYŁAĆ MAILEM: PRZEDSZKOLE@USTRONIE-MORSKIE.PL LUB ZOSTAWIAĆ W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE

  


 

 Dodatkowa rekrutacja od dnia 08.04.2024r. do 12.04.2024r. do godz. 15.00
(W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)