2024-06-25

Przedszkolaki wykonują wiele prac plastycznych

Przedszkolaki wykonują wiele prac plastycznych. Łąka kwietna na folii, motyle, portrety i prace wykonane z włosów alpak. Odbywa się wiele konkursów, wycieczek i wyjść przedszkolaków, m.in. wycieczka do oceanarium, spotkanie z ratownikami SAR. Dzieci sieją i sadzą kwiaty oraz odświętnie jedzą watę cukrową, za którą serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Pawłowskiemu.