GRUPA V „Żabki”

GRUPA V  „Żabki”

 

 Wychowawca: mgr  Karolina Dobrowolska

Pomoc nauczyciela: Dorota Michalska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

- oligofrenopedagog:

mgr Mirosława Paluszkiewicz