Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ustroniu Morskim na rok szkolny 2021/2022

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DLA DZIECI 3 - 6 LETNICH

DLA DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI
rodzice wypełniają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Deklaracje będą dostępne od dnia 01.02.2020 r.
Składanie w przedszkolu deklaracji: od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. do godz. 15.00.

DLA DZIECI, KTÓRE NIE SĄ JESZCZE PRZEDSZKOLAKAMI
rodzice wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”: od dnia 01.03.2021 r. do 19.03.2021r. (WOLNE 33 MIEJSCA).

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ: WWW.PRZEDSZKOLE.USTRONIE-MORSKIE.PL ZAKŁADKA REKRUTACJA • WYPEŁNIONE WNIOSKI PROSIMY PRZESYŁAĆ MAILEM: PRZEDSZKOLE@USTRONIE-MORSKIE.PL LUB ZOSTAWIAĆ W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZEDSZKOLA

DOKUMENTY I INFORMACJE DO POBRANIA