Oficjalna strona przedszkola w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Organy Przedszkola

Rada Pedagogiczna

Przewodnicząca – mgr Alina Gajewicz

 
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 Opracowywanie i zatwierdzanie  w formie uchwały:
1.  Projektu rozwoju placówki.
2. Organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
3. Programu wychowawczego placówki
4. Innowacji, eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych, które maja być prowadzone na terenie placówki.
5. Statutu placówki oraz zmiany w statucie.
6. Organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.
8. Wniosków o skreśleniu dziecka z listy.
 
Opiniowanie w sprawach:
 
1. Organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.
2. Projektu planu finansowego placówki.
3. Wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
4. Propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Programów opracowanych przez nauczycieli i przyjmowanie do realizacji.
6. Dopuszczania do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.
 
Wnioskowanie w sprawach:
1  Doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Oceny pracy nauczyciela.
3. Odwołania dyrektora ze stanowiska kierowniczego.
 

 
Rada Rodziców - jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
 
Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
a) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi
    wszystkich spraw przedszkola;
b) opiniowanie statutu przedszkola;
c) opiniowanie planu finansowego przedszkola
d) wyrażanie opinii w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i
    wychowania w przedszkolu.
 
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Kalendarz wydarzeń
 <<kwiecień 2024>> 
PnWtŚrCzPiSoNi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930